Artykuły

Poniżej znajdziecie zbiór wybranych artykułów z polskiego i anglojęzycznego Internetu przedstawiających temat eliminacji gotówki i efekty tego działania. Zapraszamy do poszerzenia wiedzy!

Polski Internet


Krzysztof Kolany, głowny analityk portalu Bankier.pl zwraca między innymi uwagę na utratę anonimowości:

Gotówka zapewnia coś, czego nienawidzi władza: anonimowość transakcji. Gdy płacisz banknotami, tylko Ty i Twój kontrahent wiecie o transakcji. Gdy kupujesz coś jako osoba fizyczna, sprzedawca nie wie, kim jesteś i nie może Cię zidentyfikować. I to właśnie najbardziej boli współczesną władzę, która coraz częściej objawia otwarte tendencje autorytarne.

Pełny artykuł


Artykuł z portalu IndependentTrader.pl w którym autor zwraca między innymi uwagę na temat ujemnych stóp procentowych.

Eliminując gotówkę w sytuacji negatywnych stóp procentowych fundusze emerytalne w wielu krajach nie mają możliwości ochrony przez bezpośrednią konfiskatą majątku, nie wspominając o zarobku. Skoro kradzież 240 mld z OFE przeszła w zasadzie bez echa, to złupienie przyszłych emerytów przy pomocy negatywnych stóp procentowych przejdzie nie zauważone.

Pełny artykuł


Ponownie artykuł z portalu IndependentTrader.pl analizujący dokument „Makroekonomia de-cashingu” opublikowany przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

Przyspieszenie akcji kredytowej w oparciu o wymuszone sztucznie czynniki powoduje jeden efekt – bańki spekulacyjne i niszczenie kapitału. (…)

Dla odmiany, gdy banki mogą udzielać kredytów bez opamiętania chwilowo przyśpiesza nam wzrost gospodarczy, po czym negatywne skutki uderzają w nas przez lata.

Pełny artykuł


Artykuły anglojęzyczne


Artykuł opublikowany na stronach Europejskiego Banku Centralnego opisujący i poddający w wątpliwość główne argumenty za odejściem od gotówki.

The ECB will continue to provide banknotes. We will also facilitate the further development of an integrated, innovative, and competitive market for retail payment solutions in the eurozone. If, one day, cash is replaced by electronic means of payments, that decision should reflect the will of the people, not the force of lobby groups.

Pełny artykuł


Artykuł Fabio Andreaottiego opublikowany na stronach szwajcarskiego Liberal Institue nawiązujący do ograniczeń wprowadzanych w obrocie gotówkowym

Another publicly advocated fallacy is the notion that cash is mainly used for covering up illicit activities. Experts, among them professor Friedrich Schneider from the University of Linz in Austria, have shown that money laundering actions are overwhelmingly conducted cashless through shell corporations that are located in different jurisdictions.

Pełny artykuł


Artykuł z portalu TheLongAndShort.org uczulający na niebezpieczeństwa dla prywatności i anonimowości w świecie bez gotówki.

‚Cashless society’ is a euphemism for the „ask-your-banks-for-permission-to-pay society”. Rather than an exchange occurring directly between the hotel and me, it takes the form of a „have your people talk to my people” affair. (…) That may be a convenient option, but in a cashless society it would no longer be an option at all. You’d have no choice but to conform to the intermediaries’ automated bureaucracy, giving them a lot of power, and a lot of data about the microtexture of your economic life.

Pełny artykuł


Artykuł autorstwa Bretta Scott’a opisujący różnice pomiędzy pieniądzem państwowym a prywatnym i zagrożenia wynikające z kontroli banków nad tym ostatnim.

The cashless society – which more accurately should be called the bank-payments society – is often presented as an inevitability, an outcome of ‘natural progress’. This claim is either naïve or disingenuous. Any future cashless bank-payments society will be the outcome of a deliberate war on cash waged by an alliance of three elite groups with deep interests in seeing it emerge.

Pełny artykuł