Idea

W ostatnich latach obserwujemy prawdziwą eksplozję scentralizowanych metod płatności opartych na udziale trzeciej strony takiej jak banki, wystawcy kart płatniczych czy FinTechy.  Płatności te stają się tak proste jak podanie komuś ręki. Kupienie lizaka kartą płatniczą, co jeszcze kilka lat temu wydawało się niewyobrażalne, jest już rzeczywistością. Metody te są wygodne, szybkie i sukcesywnie zwiększają grono swoich użytkowników. Wraz z ich rozwojem zaczynają jednak pojawiać się coraz częściej głosy o potrzebie zdecydowanego ograniczenia, lub wręcz odebrania możliwości rozliczania się przy użyciu gotówki lub innych anonimowych form płatności. Właśnie to przekroczenie granicy pomiędzy wyborem a przymusem stoi u podstaw uruchomienia Naszego serwisu.

Głównym celem Naszego portalu jest edukacja Was, obywateli krajów demokratycznych, o prawach związanych z prywatnością życia ekonomicznego które Wam przysługują oraz o zagrożeniach płynących z działań rządów i firm mających na celu ograniczenia anonimowych płatności pomiędzy wolnymi ludźmi. Edukujemy również o ogromnych, nie widocznych na pierwszy rzut oka, różnicach pomiędzy operacjami bezpośrednimi i takimi, w których występuje trzecia strona oraz o tym jak zachować prywatność życia ekonomicznego w cyfrowym świecie. Spełniamy również rolę informacyjną, starając się być przeciwwagę dla wielu źródeł informacji wpierających rozwiązania prowadzące do centralizacji mechanizmów finansowych i utraty ich prywatności.

Wierzymy w to, ze prawo do prywatności i anonimowości jest podstawowym prawem które nie może być ograniczane dla krótkoterminowych zysków. Wierzymy również w to, że to na co wydajecie swoje zarobione i opodatkowane pieniądze jest tylko i wyłącznie Waszą sprawą.  Oczekujemy, że rolą Państwa oraz ludzi których wybraliśmy do sprawowania władzy w Naszym imieniu nie jest pomaganie czy sterowanie tymi decyzjami. Wierzymy, że budowana oddolnie świadomość i inicjatywa pozwolą zatrzymać zmiany które są niekorzystne dla Nas – zwykłych obywateli pragnących wolności w sferze finansowej.